katodni monitor popravljeno


Poleg tega, da je izjemno koristno kar se da reciklirati in tako ponovno uporabiti, predstavlja napačno odlaganje možno nevarnost za okolje in zdravje ljudi. Odpadna električna in elektronska oprema lahko vsebuje vrsto nevarnih snovi, ki ob napačnem ravnanju predstavljajo tveganje za naše zdravje!

Ste vedeli, da stari katodni monitorji in TV zasloni vsebujejo svinec? LCD zasloni in namizni računalniki pa za osvetlitev zaslonov uporabljajo živo srebro? V obeh primerih lahko ti nevarni snovi preideta v okolje in s tem ogrozita naše zdravje, če končata na odlagališču.

Zato je izjemno pomembno, da nedelujoče stare električne in elektronske naprave ne odlagate med mešane komunalne odpadke. Vsi občani občin Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje jih lahko oddate v Zbirnem centru Ljutomer, ki obratuje med delavnikom od 7:00 do 15:00 ure, ob sredah do 17:00 ure. Odprt je tudi vsako prvo soboto v mesecu med 8:00 in 12:00 uro. Ter občani občine Apače v Zbirni center Apače, ki obratuje vsak petek od 12.00 do 16.00 ure in v soboto od 8.00 do 12. ure.

Odslužene naprave lahko oddate tudi v letnih akcijah zbiranja nevarnih odpadkov, organiziranih v vašem kraju.

V kolikor kupujete novo električno napravo, lahko staro (pomembno je, da gre za enako oziroma podobno napravo - mali gospodinjski aparati, veliki gospodinjski aparati, TV zasloni itd.) prepustite trgovcu, ki jo je od vas dolžan prevzeti brezplačno.