Uporabnike storitev ravnanja s komunalnimi odpadki občin Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej obveščamo, da je na zadnji strani položnice za obračunski mesec december 2020 prikazan napačen koledar zbiranja komunalnih odpadkov in ga prosimo ne upoštevajte.

Odpadke predajajte po Koledarju zbiranja komunalnih odpadkov za leto 2021, katerega ste prejeli po pošti že v mesecu decembru 2020.

Za nastalo napako se vam iskreno opravičujemo.