Ponudba za čiščenje stopnišča

Izvajamo redna in izredna čiščenja stopnišč in ostalih skupnih površin v večstanovanjskih hišah.

 

 

Kaj je zajeto v redno čiščenje stopnišč in ostalih skupnih površin v večstanovanjskih hišah?

- 2 x tedensko mokro čiščenje tal in stopnišča z dodanimi profesionalnimi čistili,

- 2 x tedensko pometanje pred vhodom – vetrolov,

- 2 x tedensko čiščenje steklenih površin na vhodu,

- 2 x mesečno ometanje pajčevine na stopnišču,

- 2 x mesečno vlažno brisanje prahu (ograja, stikala, svetila, gasilni aparati),

- 1 x mesečno ometanje pajčevine in pometanje kletnih prostorov,

- 2 x mesečno mokro brisanje v kleti, kjer je možno,

- 2 x mesečno čiščenje prostora za zabojnike z odpadki,

- 2 x letno pranje steklenih površin v skupnih prostorih.

 

 

Cena čiščenja skupnih prostorov

 

 

Znesek brez DDV

DDV

Znesek z DDV

Čiščenje stopnišča in ostalih skupnih prostorov

oseba/mesec

2,30 €

0,50 €

 

2,80 €

 

 

 

Priprava nezavezujoče ponudbe

Dogovorite se za sestanek z nami. Za vaš konkretni primer bomo pripravili ustrezno ponudbo za čiščenje stopnišča in ostalih skupnih prostorov. V kolikor bo ponudba za Vas sprejemljiva je potrebno v skladu s Stanovanjskim zakonom (Uradni list RS, št. 69/03 in 57/08) pridobiti soglasja solastnikov, ki imajo več kot polovico solastniških deležev.