Športna dvorana ŠIC Ljutomer

Vadba v športni dvorani ŠIC Ljutomer traja celo leto za potrebe izvajanja rednega vzgojno – izobraževalnega programa in interesnih športnih dejavnosti Gimnazije F. M. Ljutomer in sicer za posamezno šolsko leto ob dnevih pouka od 7. do 14. ure (8 mesecev), v času po 14. uri ob delavnikih ter ob sobotah in nedeljah (9 mesecev - od 1.9. tekočega leta do 30.6. prihodnjega leta) pa za izvajalce letnega programa športa ter druge koristnike.

dvorana

RAZPIS terminov vadbe sezona 2018/2019 - ROK PRIJAV 27.8.2018

Hišni red

Cenik 2018/2019

Urnik tekmovanj in prireditev, april-september 2019

Urnik centralne športne dvorane ŠIC Ljutomer, sezona 2018/2019

Urniki malih dvoran, Športna dvorana ŠIC Ljutomer, sezona 2018/2019