[aws_search_form]

Čiščenje stopnišč v večstanovanjskih hišah

Izvajamo redna in izredna čiščenja stopnišč in ostalih skupnih površin v večstanovanjskih hišah.

Redno čiščenje stopnišč in ostalih skupnih površin v večstanovanjskih hišah zajema:

  • 2 x tedensko mokro čiščenje tal in stopnišča z dodanimi profesionalnimi čistili,
  • 2 x tedensko pometanje pred vhodom – vetrolov,
  • 2 x tedensko čiščenje steklenih površin na vhodu,
  • 2 x mesečno ometanje pajčevine na stopnišču,
  • 2 x mesečno vlažno brisanje prahu (ograja, stikala, svetila, gasilni aparati),
  • 1 x mesečno ometanje pajčevine in pometanje kletnih prostorov,
  • 2 x mesečno mokro brisanje v kleti, kjer je možno,
  • 2 x mesečno čiščenje prostora za zabojnike z odpadki,
  • 2 x letno pranje steklenih površin v skupnih prostorih.

Priprava nezavezujoče ponudbe
Dogovorite se za sestanek z nami. Za vaš konkretni primer bomo pripravili ustrezno ponudbo za čiščenje stopnišča in ostalih skupnih prostorov. V kolikor bo ponudba za vas sprejemljiva je potrebno v skladu s Stanovanjskim zakonom (Uradni list RS, št. 69/03 in 57/08) pridobiti soglasja solastnikov, ki imajo več kot polovico solastniških deležev.