[aws_search_form]

Upravljanje objektov športne infrastrukture

Objekti športne infrastrukture, ki so v upravljanju družbe KSP Ljutomer d.o.o., so naslednji:

  • Letno kopališče Ljutomer,

z olimpijskim bazenom  ter otroškim bazenom v velikosti 1350 m in s pripadajočim igriščem za odbojko na mivki, otroškimi igrali, namiznim tenisom na prostem, travnato površino za igranje nogometa, okrepčevalnico s hrano in pijačo  ter obširnim hrastovim gozdom.

  • Športna dvorana ŠIC Ljutomer,

s centralno športno dvorano s tribunami v velikosti 1269,60 m2, dvorano za namizni tenis, dvorano za borilne veščine, plesno dvorano, fitnesom, klubskim prostorom in streliščem.

  • Športna dvorana pri Osnovni šoli Ivana Cankraja Ljutomer,

s centralno športno dvorano in tribunami v velikosti 1480 m2.

Objekti športne infrastrukture v Občini Ljutomer pomenijo stične točke lokalnega prebivalstva. Cilj družbe KSP Ljutomer d.o.o. kot upravljalca objektov je doseči vzpostavitev identitete lokalnega okolja z delovanjem športnih objektov ter maksimalno dostopnost in odprtost objektov za javnost in obiskovalce. Z zvišanjem nivoja športne, turistične in kulturne ponudbe v regiji pa tudi omogočati možnosti sodelovanja vseh generacij in različnih ciljnih skupin.

 Namen družbe KSP Ljutomer v okviru upravljanja športnih objektov je optimalno zadovoljevanje javnega interesa glede športne, turistične in kulturne ponudbe v Občini Ljutomer. Želimo dosegati čim bolj smotrno vključevanje športnih in ostalih društev, bodisi v okviru letnega programa športa ali rekreativne vadbe, glede na nespremenjeno višino subvencioniranja s strani Občine Ljutomer, v smislu možnosti koriščenja športnih dvoran, ki so najbolj primerne  za posamezna društva ter tako optimalnejšo uskladitev urnikov uporabe športnih objektov.

Želimo predstaviti nove in zanimive športne zvrsti  ter ponudbo približati čim večjemu številu ciljnih skupin; najširši javnosti, društvom, športnim klubom, aktivnim odraslim, družinam, šolskim skupinam, dijakom, študentom, upokojencem, invalidom in turistom. Z maksimalno angažiranostjo skrbimo, da so objekti dobro vzdrževani, primerno očiščeni, nadrorovani, urejeni, varni in ustrezno pripravljeni na dogodke, ki se odvijajo v njih. 

Naš cilj je dosegati načrtno vzpostavljanje identitete lokalnega okolja z delovanjem športnih objektov, maksimalno dostopnost in odprtost objektov za javnost in obiskovalce, da objekti postanejo še večji generator športa v naši okolici, tako za mlade, kakor tudi za starejše populacije ter omogočanje vzgojno-izobraževalnih programov s področja telesno-vzgojnih aktivnosti, tako Osnovne šole Ivana Cankarja kakor Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.