[aws_search_form]

Športna dvorana OŠ Ivana Cankarja Ljutomer

Vadba v športni dvorani pri OŠ I. Cankarja Ljutomer traja celo leto za potrebe izvajanja rednega vzgojno – izobraževalnega programa in interesnih športnih dejavnosti osnovne šole Ljutomer in sicer za posamezno šolsko leto ob dnevih pouka od 7. do 15. ure (8 mesecev), v času po 15. uri ob delavnikih ter ob sobotah in nedeljah (9 mesecev – od 1.9. tekočega leta do 30.6. prihodnjega leta) pa za izvajalce letnega programa športa ter druge koristnike.