[aws_search_form]

Splošna obvestila

Splošne INFORMACIJE so vam na voljo na telefonski številki 02/ 584 92 69 in v času uradnih ur od ponedeljka do petka med 8.00 in 10.00 uro.


OBVESTILO NAJEMNIKOM PO 4. TOČKI 1. POGLAVJA 103. ČLENA SZ-1:

»Če najemnik ne plača najemnine ali stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine, v roku, ki ga določa najemna pogodba, če rok ni določen pa v 60. dneh od prejema računa, sledi najemniku odpoved najemnega razmerja in prisilna izselitev iz stanovanja.«

SPREMEMBA ŠTEVILA OSEB V VEČSTANOVANJSKIH STAVBAH:
Pravilno in pravočasno ažurirane spremembe lastništva stanovanja, najema stanovanja, preselitve ali izselitve stanovalcev v večstanovanjskih hišah omogoča nemoteno poslovanje, za uporabnike pa pravilne obračune.

Vsako spremembo (priselitev/odselitev) nam javite na priloženi dopisnici. Če je pravočasno javljeno (najkasneje do zadnjega v mesecu), se lahko sprememba upošteva pri naslednjem obračunu obratovalnih stroškov. To pomeni, da bodo skupni obratovalni stroški (voda, stopniščna elektrika, odvoz fekalij, kanalščina, čiščenje odpadnih voda, odvoz odpadkov) pravilno in pravočasno razdeljeni na vse uporabnike v večstanovanjski hiši.

Način ažuriranja števila sprememb oseb je trenutno edini način (preko predstavnika), ki je za nas sprejemljiv in omogoča nemoteno poslovanje in zmanjšanje napak pri obračunih.

Vse uporabnike pa pozivamo, da tekoče javljajo spremembe števila oseb predstavnikom etažnih lastnikov.

 

DIREKTNA OBREMENITEV ZA PLAČEVANJE RAČUNOV:
Mesečni računi za naše storitve se lahko plačujejo z direktno obremenitvijo plačnikovega računa. Soglasje za izvrševanje direktne obremenitve se lahko spreminja ali ukinja samo pri prejemniku plačila, in sicer osebno. Opozorilo: Direktna obremenitev se izvrši le v primeru, da je na računu zagotovljeno kritje v višini zahtevane obremenitve.

IZDAJANJE E – RAČUNOV:
E-račun je namenjen vsem, ki želite poenostaviti in posodobiti svoje poslovanje ter namesto papirnih prejemati račune v elektronski obliki neposredno v vašo spletno banko, kjer se nanj tudi naročite. Z izdajo e-računa lahko zagotovo poudarimo številne prednosti, kot so olajšano spremljanje prejetih e-računov, ki so vsi shranjeni na enem mestu, in olajšano plačevanje ter brezpapirno, naravi prijazno poslovanje.

Za prejemanje e-računov morate biti uporabnik spletne banke in ne pomeni, da boste račune prejemali v vašo elektronsko pošto. To je storitev izključno za uporabnike spletnih bank. E-račune namesto v svoj poštni nabiralnik  prejemate v spletno banko, kjer jih lahko tudi pregledujete in plačujete.

Povezava soglasje za e-račun: https://www.ksp-ljutomer.si/index.php/o-podjetju/vloge-in-obrazci.