[aws_search_form]
RAVNANJE Z ODPADKI

NAROČILO ODVOZA
KOSOVNIH ODPADKOV

Koledar zbiranja papirja, steklene embalaže in odpadnih sveč na območju občin Ljutomer, Križevci in Veržej