[aws_search_form]

Športna dvorana ŠIC Ljutomer

Vadba v športni dvorani ŠIC Ljutomer traja celo leto za potrebe izvajanja rednega vzgojno – izobraževalnega programa in interesnih športnih dejavnosti Gimnazije F. M. Ljutomer in sicer za posamezno šolsko leto ob dnevih pouka od 7. do 14. ure (8 mesecev), v času po 14. uri ob delavnikih ter ob sobotah in nedeljah (9 mesecev – od 1.9. tekočega leta do 30.6. prihodnjega leta) pa za izvajalce letnega programa športa ter druge koristnike.