[aws_search_form]
PREDSTAVITEV PODJETJA

NAROČILO ODVOZA
KOSOVNIH ODPADKOV

Predstavitev podjetja

Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o. je statusno–pravno organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo. Podjetje je pogodbeni izvajalec gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov za občine Ljutomer, Križevci pri Ljutomeru, Razkrižje, Veržej in Apače ter opravlja tržne dejavnosti upravljanje z večstanovanjskimi stavbami in trgovinsko dejavnost.

Dejavnost zbiranja in odvoza odpadkov temelji na pomenu ločevanja in predelave ter čim manj odlaganja odpadkov, zato bodo potrebna večja vlaganja v infrastrukturo in tehnološke posodobitve opreme.

Upravljanje z večstanovanjskimi stavbami se izvaja v občinah Ljutomer, Križevci pri Ljutomeru, Veržej, Razkrižje, Lendava in Sv.Tomaž pri Ormožu.

Trgovinska dejavnost je že dobro desetletje najperspektivnejši del podjetja in bo tudi v prihodnje sledila trendu približevanja ponudbe od malih obrtnikov, preko podjetij do končnih potrošnikov z vedno aktualno ponudbo blaga s poudarkom na kvaliteti.

Družba pridobiva z reorganizacijo pridih podjetja, ki je povsem odvisno od tržnih zakonitosti, zato smo prepričani, da bo racionalizacija poslovanja znižala stroške in povečala učinkovitost zaposlenih ter dala večji pomen razvoju posameznih dejavnosti ter predvsem večjemu zadovoljevanju potreb naših poslovnih partnerjev.