[aws_search_form]
RAVNANJE Z ODPADKI

NAROČILO ODVOZA
KOSOVNIH ODPADKOV

Ravnanje z odpadki

Delovni čas smetarskih vozil:
Letni čas: vsak delovnik od 5.00 do 13.00,
Zimski čas: vsak delovnik od 6.00 do 14.00.

Delovni čas smetarskega vozila samonakladalca:
vsak delovnik od 6.00 do 14.00,

Na odlagališču v Ljutomeru se več ne sprejema in odlaga komunalnih odpadkov.

Delovni čas Zbirnega centra Ljutomer:

  • vsak delovni dan v tednu: ponedeljek, torek, sreda, četrtek in petek od 7.00 do 17.00,
  • vsaka prva in druga sobota v mesecu od 8.00 do 12.00.

Delovni čas Zbirnega centra Apače:

  • vsak delovni petek od 12.00 do 16.00,
  • vsaka delovna sobota od 8.00 do 12.00.

Datumski pregled vseh oblik zbiranja odpadkov po občinah je opredeljen v brošurah zbiranja komunalnih odpadkov, ki so jih po pošti pred začetkom leta prejela vsa gospodinjstva na območju delovanja naše družbe.