[aws_search_form]

Obvestila za najemnike

  1. Najemna pogodba (S sklenitvijo najemne pogodbe ste postali najemnik. Pogodba mora biti v pisni obliki.)
  2. Pravice in obveznosti najemnika stanovanja(kako uporabljati in vzdrževati stanovanje v najemu, prijava in odjava družinskih članov)
    • Kaj vzdržuje najemnik (Vzdrževanje najemnih stanovanj se določi v najemni pogodbi med lastnikom in najemnikom. Običajno je to:)

  3. Pravice in obveznosti lastnika stanovanja (lastnik odda stanovanje v najem, pobira najemnino in vzdržuje stanovanje, skupne prostore, dele in naprave v stanovanjski hiši)