[aws_search_form]
PREDSTAVITEV PODJETJA

NAROČILO ODVOZA
KOSOVNIH ODPADKOV

Poslanstvo, vizija in usmeritev družbe

POSLANSTVO
Naše poslanstvo je nuditi kvalitetne storitve na področju ravnanja z odpadki, stanovanjske dejavnosti in najugodnejšo ponudbo blaga v naši prodajalni. Stalno sledimo novim standardom in trendom tako na področju ravnanja z odpadki, spremljamo zakonske spremembe v stanovanjski dejavnosti in proučujemo trende v prodaji blaga, kot potrebam občanov, gospodarskih družb, javnih zavodov…

Predvsem imamo namen izboljšati prilagodljivost in odzivnost zaposlenih ob določenih poslovnih situacijah, kljub čedalje večjim poslovnim tveganjem. Naša najvišja prioriteta je zadovoljevanje potreb naših strank.


VIZIJA
Razvijati sodoben, inovativen in varen način izvajanja storitev, ki bo sledil tehnološkemu razvoju in ekološki naravnanosti.
Želimo ostati najboljši izvajalec naših storitev na področju občin Ljutomer, Križevci pri Ljutomeru, Veržej, Razkrižje in Apače.

USMERITVE

  • Zagotavljati sodobne,varne, zanesljive in potrebam odjemalcev prilagodljive storitve;
  • neprestano povečevati zadovoljstvo uporabnikov;
  • ostati spoštovan, zaupanja vreden in zanesljiv poslovni partner strankam, pristojnim občinskim in republiškim službam;
  • pri izvajanju svojih dejavnosti dosledno spoštovati zahteve predpisov in dokumentacijo sistema kakovosti, ob upoštevanju načel neodvisnosti, nepristranskosti in poštenosti;
  • neprestano povečevati zadovoljstvo odjemalcev, poslovnih partnerjev, predstavnikov družbenega okolja in zaposlenih v skladu s poslovnimi opredelitvami in zmožnostmi družbe;
  • obvladovati in zmanjševati škodljive vplive na okolje v vseh fazah poslovnih procesov;
  • zagotavljati nenehno izboljševanje delovnih po in zmanjševanje tveganj, ki vplivajo na varnost in zdravje pri delu zaposlenih in pogodbenih partnerjev;
  • nenehno izboljševanje sistema vodenja, varnosti in zdravja pri delu in varovanja okolja;
  • povečati učinkovitost podjetja;
  • zagotoviti čim boljšo informiranost uporabnikov in prepoznavnost družbe.