[aws_search_form]

KOSOVNI ODPADKI NASTALI OD POPLAV V OBČINAH LJUTOMER, KRIŽEVCI, VERŽEJ IN RAZKRIŽJE

Občanke in občani lahko predajo kosovne odpadke brez dodatnega plačila na Zbirni center Ljutomer vsak delovni dan med 7 in 17 uro ter prvo in drugo soboto v mesecu med 8 in 12 uro.

 

Na zbirni center Ljutomer se ne sme pripeljati steklene volne in azbestnih plošč, ostale gradbene odpadke pa se proti plačilu lahko odloži.